(ro) Civilizaţiile extraterestre, mai aproape de noi decât credem. Unde s-ar ascunde acestea
Populaţiile avansate ar fi putut apărea în urmă cu circa 100 de miliarde de ani.

Grupuri complexe de stele ar putea adăposti civilaţii extraterestre, susţin specialiştii Centrului pentru Astrofizică Harvard-Smithsonian. Aceste medii de viaţă sunt cunoscute sub numele de clustere globulare. Până recent, oamenii de ştiinţă considerau că aceste formaţiuni cosmice nu sunt propice vieţii, însă noi studii ţin să demonstreze contrariul.

Clusterele globurale reprezintă grupuri complexe de stele aflate la o distanţă de aproximativ 100 de milioane de ani lumină faţă de Terra. Aceste formaţiuni datează din primele faze de existenţă ale Căii Lactee, având o vârstă de circa 10 miliarde de ani. Vechimea acestor stele i-a determinat pe oamenii de ştiinţă americani să presupună că pe teritoriul acestora s-ar fi dezvoltat civilizaţii avansate.

Cu toate acestea, densitatea foarte mare a clusterelor constituie un impediment pentru popularea acestora. Astfel, cu cât un corp ceresc se apropie tot mai mult de un altul, efectele gravitaţiei acestuia va determina respingerea celuilalt de pe orbita sa.

De exemplu, cea mai apropiată stea faţă de Soare se află la o distanţă de doar 4 ani lumină. Prin comparaţie, clusterele globulare sunt de 20 de ori mai apropiate unele faţă de celelalte.

Prin urmare, faptul că aceste grupuri de stele sunt atât de vechi, ar putea constitui un avantaj pentru popularea lor în trecut cu indivizi ai unei civilizaţii avansate. Explicaţia dată de cercetători este aceea că, în urma dezintegrării unor stele atât de vechi cum sunt cele studiate, s-au putut format altele noi, lăsând pe suprafaţa acestora cantităţi de apă.

În timp, acestea au căutat să orbiteze în jurul unor planete, pentru a menţine intacte zonele cu apă apărute în urma impactului care a stat la baza formării lor. Drept urmare, oamenii de ştiinţă au concluzionat că apa de aici ar fi determinat apariţia unor forme de viaţă, care, cu timpul, au ajuns la un nivel de civilizaţie foarte avansat.

Prezenţa acestor stele atât de vechi i-a determinat pe astronomii americani să caute planetele în jurul cărora ele ar fi orbitat. De exemplu, se presupune că pe planeta noastră primele forme de viaţă ar fi apărut în urmă cu aproximativ 3,5 miliarde de ani. Prin urmare, specialiştii cred că apariţia vieţii pe suprafaţa clusterelor globulare ar fi avut loc cu mult timp înaintea Terrei, dat fiind faptul că stelele au o vârstă mult mai înaintată decât Pământul.
scrin
(ro) Civilizaţiile extraterestre, mai aproape de noi decât credem. Unde s-ar ascunde acestea
(ru) Журналисты узнали смысл названий и историю секторов Кишинева


Столица имеет очень интересную историю, которую, к сожалению, мало кто знает. Узнайте, каков на самом деле смысл названий секторов Кишинева и какова их история.

1. Сектор Центр

Сектор Центр был основан в начале XIX века на месте сельхозугодий и пастбищ. Как административно-территориальная единица в составе города сектор Центр был создан в 1941 году и назван Ленинским районом.

В состав Ленинского района входили сельсоветы Ботаника, Мелестиу и Скиноаса. Решением № 11/77 от 25 июля 1991 года Исполнительного комитета городского Совета народных депутатов сектору присвоено название Центр.

2. Сектор Ботаника

Ботаника является «визитной карточкой» города, открывающей свои двери всему миру.

Сектор Ботаника (бывший Советский район) был сформирован в соответствии с Указом №1494 от 23 марта 1977 г. Президиума Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики IX созыва. Этот сектор является неотъемлемой частью Кишинева. Он расположен в юго-восточной части города, занимает площадь 158,7 км² с населением около 210 000 человек. Плотность населения составляет 4430 человек на км².

Топоним Ботаника утвердился под влиянием Школы садоводства, основанной в 1842 году. Благодаря Школе садоводства в Бессарабии был создан первой дендрарий, называемый те времена «Английским садом». Жители микрорайона называли его «Ботаническим садом» (вероятно, потому что это было легче запомнить и произнести). Отсюда и название бывшего пригорода Кишинева – Ботаника.

Название Ботаника укоренилось в повседневном использовании и, когда было упразднено бывшее административно-территориальное деление, сектору было возвращено старое историческое название – Ботаника.

3. Сектор Чокана

Название сектора восходит и названию старого села Чокана Ноуэ, вошедшего в состав города только в 1959 году. До того времени населенный пункт входил в состав примэрии села Вистерничены и был известен как хутор на землях Чоканы с 1910 года.

Топоним поместья Чокана, а позже – одноименного села, происходит от фамилии молдавского помещика землевладельца Чокан или Чокану, который, предположительно, жил на рубеже XVI-XVII веков.

Как административно-территориальная единица сектор Чокана был основан 15 августа 1985 года. В 1986 году в этом секторе строилось каждый день в среднем 6 квартир.

Сегодня сектор Чокана занимает площадь 148 км². В его состав входит часть административной территории города (27,8 км) и шесть автономных административных единиц: город Вадул луй Водэ, коммуны Будешть (с. Вэдулень), Бубуечь (с. Хумулешть и Бык), Крузешть (с. Чороборта), Тогатин (с. Бунец, Келтуитор) и село Колоница.

4. Сектор Рышкань

В документах времен правления Александра Доброго засвидетельствовано существование села на правом берегу реки Бык, которое граничило с территорией Кишинева. В других документах, более позднего времени, указано и название этого села – Вистерничень. В 1772 году один из представителей семьи Рышкану стал владельцем недвижимости на юго-востоке Вистерничен.

Современная история сектора Рышкань начинается 12 апреля 1941 года, когда Указом Президиума Верховного Совета МССР Кишинев был разделен на три района: Ленинский, Сталинский и Красноармейский (в настоящее время – сектор Рышкань). Во время Второй мировой войны районные исполкомы приостановили работу. Первые выборы были проведены только 27 декабря 1947 года.

28 ноября 1961 года Сталинский район был переименован в Октябрьский. В его состав вошли сельсоветы Рышкань и Мунчешть. С 25 сентября 1991 года, в соответствии с Постановлением Правительства №535 «О функционировании примэрии Кишинева в период перехода к новому территориально-административному делению», Октябрьский район был переименован в сектор Рышкань, являющийся административной единицей примэрии Кишинева.

5. Сектор Буюкань

Название сектора происходит от названия бывшего села Буюкань, основанного более 500 лет назад (первое документальное упоминание села встречается в акте от 20 августа 1608 года). В 1774 году село Буюкань насчитывало 52 двора, тогда как в Кишиневе было 162 двора. Со временем, в 50-60-е годы ХХ века, село Буюкань вошло в границы города Кишинева.

В годы Советской власти, начиная с 12 апреля 1941 года, сектор Буюкань назывался Красноармейским районом, а с 23 декабря 1964 года – Фрунзенским районом.

Сектор Буюкань муниципия Кишинев был основан как административно-территориальная единица с нынешним названием в 1991 году.
scrin
(ru) Журналисты узнали смысл названий и историю секторов Кишинева
(ru) Мозг злых людей меньше, чем мозг людей добрых
Американские ученые из Чикаго сделали совершенно невероятное открытие, которое может потрясти многих. Оказывается размер мозга у людей добрых и злых совершенно различается. Невероятно, но научно доказано, что мозг злых людей намного меньше в размере, чем мозг людей доброжелательных. Это открытие было недавно опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Нефрофизиологи из Чикаго тщательно исследовали 226 американских добровольцев с помощью томографа. Их тех, кто принимал участие в эксперименте ученых, 168 человек не отличались добрым нравом, а напротив были крайне неприятными людьми, с тяжелым характером, остальные же люди были более доброжелательны, а так же имели более устойчивую психику и нервы покрепче.

В ходе исследований, ученые смогли заметить, что мозг у людей скверных и злых был намного меньше, чем мозг добряков. Серое вещество, в мозгу людей не обладающих хорошим и покладистым характером, преобладало в меньшем количестве. А это значит, что злые люди уже родились таковыми, именно с таким количеством серого вещества. Сенсационный вывод ученых: люди уже рождаются добрыми или злыми, а не становятся таковыми в силу приобретенного в дальнейшей жизни характера, внешних факторов и различных обстоятельств, или болезней. С учеными можно поспорить, ведь исследования должны быть более тщательными и охватывать как можно больше аспектов и деталей.
scrin
(ru) Мозг злых людей меньше, чем мозг людей добрых
(ro) 5 minciuni despre dragoste care te împiedică să-ți găsești sufletul-perecheSă te îndrăgostești este ceva natural, însă nu la fel de normal este ca această stare să dureze atât de mult. Mai degrabă putem construi o relație de durată, dacă ne-am ales partenerul potrivit. Însă, pentru a reuși să facem acest lucru, trebuie să încetăm să mai credem micile minciuni care se spun despre dragostea adevărată.

Îți dai seama imediat că ți-ai întâlnit ”alesul”

Da. Este adevărat. Când ești atrasă de o persoană, știi imediat, pentru că simți acest lucru. Însă pentru a numi o persoană pe care o întâlnești pentru prima dată ”alesul inimii” ai nevoie de mai mult decât atracție sexuală. Trebuie să știi cât de mult te potrivești cu acel bărbat, iar asta un o afli imediat, ci în timp.

Trebuie să simți ca și cum îl știi de multă vreme

Este o iluzie. Mulți oameni consideră că acel sentiment de familiaritate în preajma unei persoane pe care o întâlnești pentru prima dată are vreo legătură cu descoperirea sulfetului-pereche. Nimic mai fals. Este posibil să fie doar un scenariu pe care mulți oameni în al în privința persoanei de care se vor îndrăgosti. Un scenariu care se potrivește pe moment, dar care se poate dovedi a fi nepotrivit așteptărilor tale. Așa că, nu te grăbi să faci presupuneri.

Cu cât ești mai obsedată de o persoană, cu atât mai mult ar trebui să fii cu ea

Atunci când te îndrăgostești este perfect normal să te gândești la el constant. Totuși, o obsesie este un semn de boală, deci… primul că nu este cel alături de care să trăiești până la adânci bătrâneți.

Nu te vei mai gândi la alții

Este scris în gena umană ca fiecare dintre noi să avem dorințe sexuale îndreptate către mai mult de o persoană. Asta înseamnă că te gândești nu doar la străinii pe care îi întâlnești pe stradă, dar și la iubiții tăi din liceu, întrebându-te cum ar fi arătat viața ta alături de unul dintre aceștia.

Nu te vei plictisi niciodată

Uneori este normal ca iubitul tău să te enerveze sau să te plictisească. Asta nu înseamnă că nu este cel alături de care trebuie să-ți petreci viața sau că nu-l iubești. Însă această situație nu trebuie să fie de durată, ci doar o fază.
scrin
(ro) 5 minciuni despre dragoste care te împiedică să-ți găsești sufletul-pereche
На примере звёзд рассказываем о трендах, которые можно смело оставить в прошлом году.

Контурирование

Клану Кардашьян удалось с помощью грамотных визажистов убедить девушек в том, что с помощью макияжа можно сузить нос, изменить форму лица и увеличить глаза. Ким щедро поделилась навыками и вновь завоевала мир.

Вблизи такой макияж выглядит не совсем привлекательно, а c неумело сделанным контурингом вы просто потеряете своё лицо. Толстый слой тонального крема, безусловно, скрывает все недостатки кожи, но его ежедневное использование способствует забиванию пор. К слову, сама Ким всё чаще делает выбор в пользу натурального мейка.(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть
Светлая перламутровая помада

Если пряди у лица и голубые тени из 90-х вернулись, то перламутровую помаду родом оттуда же стоит позабыть навсегда. Некоторые звёзды умудрялись наносить эту бледную массу и для выхода на красную дорожку, и она не всегда смотрелась красиво.

В так называемых frosted-помадах есть существенные недостатки: кожа губ должна быть идеально ровной и гладкой, перламутровые оттенки следует правильно подбирать и наносить, в противном случае вы рискуете зрительно уменьшить свои губы или просто стереть их со своего лица.

(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть


Блёстки на корнях

Если покопаться в истории, то можно вспомнить, что этот приём пришёл на помощь отросшим корням. Глиттер накладывался на пробор и маскировал разницу в цветах. Причёску вновь популяризировали звёзды. Но придержим её до следующего Нового года или любой вечеринки.(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть
Омбре

Кто только не попробовал омбре. Звёзды то и дело экспериментировали с новыми оттенками и разными степенями интенсивности цвета. Вместе с омбре стали популярны менее резкие шатуш и балаяж — им-то мы и советуем уделить больше внимания в новом году.

К концу года знаменитости всё чаще стали делать едва заметные окрашивания с плавным переходом, напоминающие «поцелуй солнца». Всё же пергидрольное омбре не пойдёт на пользу волосам, особенно кончикам, которые и без того подвержены повреждению.
(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть


Пухлые губы

Некоторые девушки очень любят заходить выше контура собственных губ, чтобы сделать их визуально больше, не задумываясь о том, что это заметно окружающим.

Во всём должна быть мера: если вы увеличиваете губы с помощью филлеров, то не пытайтесь обмануть себя и окружающих — делайте их максимально похожими на свои настоящие, а если пользуетесь карандашом, то не будьте похожей на Хлои Кардашьян. И уж тем более не вытягивайте губы.
(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забытьНакладные ногти

Как вы видите, снова не все тренды 90-х хороши. Хотя в прошлом году тренд на накладные ногти пришёлся по душе Дженнифер Лопес, Рианне, Лане Дель Рей и Бейонсе. Помните о том, что это некрасиво и вредно: их химикаты сушат ногтевую пластину и делают её ломкой.


(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть
scrin
(ru) Перламутровые помады, контуринг и другие бьюти-тренды 2015 года, о которых стоит забыть
(ro) 5 moduri prin care iti poti gestiona eficient timpul


1. Fii „unitask”

Ce inseamna acest lucru? Sa te ocupi de un singur lucru si doar de acela. Pentru ca stii ca ai multe de facut si vrei sa le termini cat mai repede, incerci sa indeplinesti mai multe sarcini in acelasi timp. Nu este cel mai eficient lucru. Din contra, cercetatorii spun ca ne supraestimam abilitatea de a face mai multe lucruri in acelasi timp. Acestia au observat ca atunci cand trecem de la o sarcina la alta, avem nevoie de timp si efort pentru a ne refamiliariza cu ceea ce vrem sa facem. Asa ca ia-le pe rand. Ocupa-te de un lucru si, odata terminat, incepe-l pe celalalt. Te vei simti mai relaxata si le vei face pe toate cu mai multa usurinta.


2. Today list, nu to-do list

Renunta la lista interminabila de lucruri pe care doresti sa le faci si fa-ti o lista cu lucrurile pe care vrei sa le duci la indeplinire in ziua respectiva. Cand vei vedea ca ai facut toate lucrurile pe care ti le-ai propus intr-o anumita zi, vei avea o satisfactie care iti va da impulsul de a continua cu perseverenta pe drumul ales. Separat, realizeaza o lista cu obiectivele pe termen lung si du-le indeplinire prin sarcinile pe care ti le stabilesti in fiecare zi.


3. Imparte timpul

Pentru a aduce mai mult echilibru in viata ta, foloseste-te de principiul 8-8-8, pe care Bjergegaard il promoveaza. Ai 24 de ore intr-o zi, pe care le poti imparti intre 8 ore de munca, 8 pentru tine si 8 pentru odihna. Renunta sa muncesti prea mult. Daca vei face acest lucru, vei lua din timpul pentru tine si pentru odihna, ceea ce iti va scadea din eficacitatea de a doua zi. Alege-ti un moment in care sa pui stop muncii, lasa responsabilitatile deoparte pana a doua zi si bucura-te de activitatile care iti fac placere – scris, pictat, jocuri, intalniri cu prietenii, sport etc.


4. Organizeaza-ti spatiul

Daca esti dezorganizata, vei pierde mult timp cautand lucruri pe care le-ai imprastiat peste tot. Invata sa-ti organizezi spatiul atat la birou, cat si acasa. Un mod eficient de a te organiza este sa te folosesti de sistemul celor trei cutii. Pune intr-o cutie lucrurile la care tii si pe care le folosesti, in alta cele care trebuie doar pastrate si arhivate si intr-o a treia pe cele pe care le poti arunca sau dona. Incepe apoi sa organizezi lucrurile pe care stii ca le folosesti astfel incat sa poti ajunge cu usurinta la ele ori de cate ori ai nevoie. Astfel, vei deveni mai eficienta si vei salva mult timp.


5. Gandeste simplu

Fie ca vrei sa urmezi niste cursuri de teatru, sa inveti o limba sau sa practici un sport, de cele mai multe ori nu stii cum sa incepi. Important este sa incepi! Nu conteaza cum. Gaseste cea mai usoara modalitate de a face lucrul pe care ti-l doresti si incepe. Daca iti doresti sa urmezi niste cursuri de actorie, fa o mica cercetare online si alege-l pe cel care ti se pare cel mai potrivit. Nu te gandi foarte mult. Asculta-ti instinctul!

sursa: elle.ro
scrin
(ro) 5 moduri prin care iti poti gestiona eficient timpul
(ru) Две молдавские песни вошли в список 250 самых популярных композиций "Евровидения"

Две песни молдавских исполнителей, представленных на конкурсе "Евровидение", вошли в список 250 самых популярных. Речь идёт о композициях Run away и O mie.

Песня Run away в исполнении группы Sun Stroke Project и Оли Тира, которые представили Молдову на "Евровидении" в 2010 году, занимает 199 место. Тогда на конкурсе артисты расположились на 22-м месте.Вторая композиция, ставшая 212-й из 250 - песня Алёны Мун O mie. В 2013 году она принесла певице 11-е место в финале европейского песенного конкурса.


Возглавляет рейтинг самых популярных среди слушателей песен Euphoria певицы Loreen. В 2012 году она принесла Швеции первое место на "Евровидении". На девятой строчке хит российской певицы Полины Гагариной A million voices.

Румыния представлена в списке песней Playing with fire в исполнении Паулы Селинг и Ови. Эта мелодия занимает 109-е место.

Рейтинг лучших хитов за всю историю шоу составляется восьмой год подряд и каждый раз пополняется новыми песнями.
point.md
scrin
(ru) Две молдавские песни вошли в список 250 самых популярных композиций "Евровидения"
(ro) 7 minciuni pe care ni le spunem despre alimentatie

Toata lumea are tendinta sa elaboreze scuze pentru a se pacali si a manca acele delicioase gustari nesanatoase, ignorand toate cunostintele despre o nutritie corecta, mai ales atunci cand pofta este foarte mare.
Pentru a-ti da seama care sunt aceste scuze pe care fiecare ni le mai spunem din cand in cand, mai jos poti citi 7 dintre cele mai comune. De asemenea, pentru fiecare, ai si cateva sfaturi despre cum iti poti ajusta modul de gandire si care este solutia cea mai sanatoasa!1. Daca am pofta de ceva dulce, inseamna ca organismul meu are nevoie de zahar.
Poftele pot fi intr-adevar foarte puternice si este usor sa ne simtim ca si cum am fi lipsiti de vointa in fata lor. Dar, doar pentru ca iti e pofta de ceva dulce nu inseamna ca zaharul este singurul lucru care iti poate satisface aceasta nevoie.

Corpul tau poate transforma aproape orice in glucoza – asa ca poti manca niste caju in loc! Ai putea fi suprinsa sa afli ca gustarile cu un continut scazut de zahar cum ar fi nucile, branza sau hummusul, te pot ajuta sa elimini aceasta pofta si iti pot da o senzatie de satietate de mai lunga durata. In schimb, atunci cand cedam poftei si luam gustari bogate in zaharuri cum ar fi dulciurile, covrigi sau chipsuri (da, contin zahar!), tot ce facem este sa intretinem acest ciclu.

2. Este un smoothie, deci este sanatos.
Pare logic sa te gandesti ca sucurile si smoothie-urile sunt sanatoase, mai ales atunci cand au culoarea verde. Acestea ne pacalesc sa credem ca sunt sanatoase, doar pentru ca stim ca sunt facute din fructe.

Insa, in majoritatea cazurilor, pe langa fructe, acestea contin si cantitati mari de zahar. Alte gustari din fructe ne pot pacali la fel: chipsurile din banane, merisoarele confiate, sau mixurile de fructe uscate. Doar citeste-le etichetele de valori nutritionale si vei fi surprinsa. Poti manca fructe crude, ce contin si cantitati considerabile de fibre, oricat de multe iti doresti!

3. Am facut sport astazi, deci pot manca orice vreau.

Cele mai multe dintre noi avem tendinta sa supraestimam numarul de calorii pe care l-am ars in timpul unui antrenament. Un studiu recent a aratat chiar ca oamenii au estimat ca au ars un numar de 4 ori mai mare de calorii decat consumasera de fapt. Asa ca, in mod nesurprinzator, se pare ca multi dintre noi ne recompensam singuri un pic mai mult decat ar trebui dupa ce am avut activitate fizica.

Efectul de compensare mai apare si atunci cand mancam ceva ce stim ca e foarte sanatos, iar apoi ne simtim ca si cum am castigat dreptul la niste inghetata. Aceasta minciuna este in special mai greu de combatut, insa daca te concentrezi pe un lifestyle sanatos, pe termen lung, te va ajuta.

4. Aceasta gustare este indulcita in mod natural, asa ca este OK.
Este foarte usor sa te gandesti ca alimentele naturale sunt mai sanatoase decat cele procesate, insa nu este intotdeauna asa, mai ales in cazul indulcitorilor. Se pare ca zaharul, mierea, siropul de agave, siropul de melasa, si alti indulcitori, sunt aproape la fel din punct de vedere metabolic – adica ridica nivelurile de insulina si se depoziteaza ca si grasime.

5. Aceste trufe nu conteaza, pentru ca sunt foarte mici.
Totul conteaza. Este greu de crezut cat de multe calorii consumam fara sa ne dam seama, doar din lucruri „mici”. Acele trufe au probabil fiecare cate 75 de calorii si este foarte usor sa mananci 3 sau 4 deodata. Si uite asa se aduna aproximativ 300 de calorii „invizibile”.

Cum ne putem da seama de aceste alimente mici si inselatoare? Ai putea incerca o aplicatie care iti numara caloriile. Este o mica bataie de cap, insa nu trebuie sa o faci pentru totdeauna – doar pentru atat timp cat este nevoie ca sa iti dai seama cu adevarat ce mananci. Cheia, bineinteles, este sa pui totul la socoteala!

6. Acest indulcitor nu are calorii, asa ca nu ma va ingrasa.

Vei fi surprinsa sa afli ca si indulcitorii artificiali sunt asociati cu cresterea in greutate, cu sindromul metabolic sau cu diabetul. S-ar putea sa nu iti placa gustul, dar sa treci cu vederea peste acest aspect, insa ceea ce ar trebui sa faci este sa renunti cu totul la zahar. Pentru cafea, poti folosi smantana sau lapte daca nu o poti bea simpla.

7. Am avut o zi stresanta si o placere vinovata ma va face sa ma simt mai bine.
Nu, te va face sa te simti mai rau. Bineinteles ca mancarea ar trebui sa fie o placere – este unul dintre cele mai frumoase lucruri ale vietii! Dar se pare ca atunci cand incercam sa folosim mancarea pentru a ne gestiona problemele, nu este un lucru prea bun. Studiile arata ca, de fapt, ne face sa ne simtim chiar mai rau.
Activitatea fizica pe de alta parte este una dintre cele mai eficiente strategii pentru a face fata sentimentelor negative. Chiar si sesiuni mici de exercitii au efecte antidepresive si reducatoare de stres pentru creier.

sursa:ELLE.RO / data 13.01.2016
scrin
(ro) 7 minciuni pe care ni le spunem despre alimentatie
(ru) Как правильно медитировать: 5 ступеней

В этой статье ты узнаешь как правильно медитировать, приведу пример конкретной медитации, которой вы сможете начать заниматься хоть сегодня и расскажу про правильную позу, в которой должно пребывать ваше тело во время сеанса. Медитация — это эффективное упражнение по расслаблению и концентрации, которое освобождает ваш ум от мыслей и тревог, успокаивает вас и приводит мышление в порядок. Регулярные занятия медитацией повышают ваше настроение, учат вас расслабляться и не реагировать на стресс, помогают в борьбе с вредными привычками(курение и алкоголь), укрепляют вашу волю и характер, улучшают вашу концентрацию, память и интеллект. Самое главное, медитация развивает в вас здоровую критическую способность, умение смотреть на окружающие вещи и, также на себя, трезво и непредвзято, избавляет ваше восприятие от пелены иллюзий!

В медитации нет никакого волшебства и магии. Это просто определенное упражнение, тренировка, не более того. Цель медитации не «открытие третьего глаза» или «постижение абсолюта». Цель медитации — это здоровое тело и здоровый ум, спокойствие, гармония, уравновешенность и счастье. Все то, чего так не хватает в наше напряженное время.

Медитация — это не так трудно, как кажется. Более того, я уверен, что большинство из вас уже занимались медитацией, в определенном роде, и вы даже способны оценить ее эффект! Удивлены? Многие из вас, когда вы не могли долго заснуть, начинали считать овец: раз овца, два овца…n овца, пока не погружались в сон? При этом можно было представлять самих кучерявых овечек, перепрыгивающих через ограду, например. Кому-то это помогало. Как думаете почему? Потому что, вы удерживали свое внимание на какой-то одной вещи, тем самым переставали думать о чем-то другом. Все заботы и мысли покидали ваш разум!

А сама монотонность этого процесса успокаивала вас и вы засыпали! Видите, никаких фокусов, все предельно просто. Медитация основана на похожем принципе, хотя это очень грубое и упрощенное сравнение. Вы концентрируетесь на дыхании, на образе или на мантре, тем самым успокаиваете свой ум. Но, несомненно, что действие медитации намного шире и глубже, чем эффект, который проявляется при счете овец. Эта практика способна дать вам несравнимо больше.

Многие статьи в отечественном сегменте интернета по этому вопросу перегружены всякой эзотерической терминологией: «чакры», «энергии», «вибрации».

Я считаю что такие статьи не совсем играют на руку распространению этой, без сомнения, полезной и эффективной практики у нас в стране, так как все эти термины могут вызвать недоумение и скептицизм у обычного человека. Все это отдает каким-то сектантством, за которым невозможно разглядеть саму суть медитации. Ну в самом деле зачем вам «открывать нижнюю чакру», когда на самом вы хотите просто научиться владеть своими эмоциями, не поддаваться сиюминутным импульсам и переменам настроения или избавиться от депрессии?

Я смотрю на медитацию совершенно по-другому. Для меня это не религия, не тайное учение, а вполне прикладная, если так можно сказать, дисциплина, которая очень сильно помогла мне в жизни, жизни обычной, земной, а не запредельно-космически-духовной. Она помогла мне справиться с недостатками своего характера, зависимостями, слабостями. Она позволила мне более полно раскрыть свой потенциал, поставила на путь саморазвития и если бы не она, не было бы этого сайта. Я уверен, также она способна помочь и вам. Медитации может научиться любой человек. В этом нет ничего сложного. И даже если у вас не будет получаться, все равно она принесет свой эффект. Итак, приступим. Если вы хотите начать медитировать, то для начала:

Выделите время для медитации
Я бы рекомендовал медитировать два раза в день. С утра по 15-20 минут и вечером столько же времени. С утра медитация приведет в порядок ваш ум, даст заряд энергии, подготовит к началу дня, а вечером позволит снять напряжение и усталость, избавит от надоедливых мыслей и забот. Старайтесь не пропускать ни одного сеанса. Пускай медитация станет каждодневной привычкой.

Я уверен, что 30-40 минут в день может выделить каждый. Многие жалуются на нехватку времени и в этом факте могут находить оправдание тому, почему они не занимаются собой, например, не проводят время за занятиями спортом или не медитируют. Поймите, вы медитируете не для кого-то, а, в первую очередь, для себя. Это то действие, которое направлено на достижение личного счастья и гармонии. И обходится эта гармония не так дорого. Всего 40 минут вашего драгоценного времени! Разве это большая плата?

Так же и занятия спортом направлены на укрепления вашего здоровья, которое важнее всего остального, о чем все постоянно забывают и гонятся за осуществлением сиюминутных, краткосрочных целей, а не глобальных задач, жертвуют стратегией в пользу тактики. Но это в лучшем случае. Чаще всего, эти 40 минут, которые могли бы быть потрачены с огромной пользой, пойдут на занятия какой-нибудь ерундой. Именно поэтому нельзя жертвовать этим в пользу чего-то другого, менее существенного.

Тема этой статьи — не спорт. Но, раз уж я об этом заговорил, то позволю себя такое сравнение: если физические упражнения — это здоровье вашего тела, то медитация — это здоровье вашего ума. Многие недооценивают эффект медитации, до тех пор, пока сами не начнут ей заниматься (так было и у меня, я в общем, материалист и мне было довольно сложно начать заниматься чем-то, что я ассоциировал с религией и каким-то шаманством, но личные проблемы вынудили меня попробовать, чему я очень рад теперь).

Если у вас одни только безотлагательные дела, то лучше меньше поспать и при этом помедитировать: так как 20 минут медитации, по моим личным ощущениям, заменяют столько же времени сна, а то и намного больше, так как вы отдыхаете и расслабляетесь. Если только у вас совсем-совсем мало времени и вы, к тому же, мало спите, или вам с начала очень тяжело сидеть без дела 20 минут, то можете попробовать 5-ти минутные медитации. Это особая техника, которую преподает один из известных мастеров этой практики. Но я бы все равно рекомендовал медитировать минимум 15 минут для взрослого и 5-10 минут для ребенка.

Выберете место
Конечно, лучше медитировать в домашней и тихой обстановке. Вас ничего не должно отвлекать. Некоторые не рекомендуют заниматься практикой в том помещении, где вы спите. Так как в таком случае существует бОльшая вероятность, что вы заснете во время сеанса из-за того, что ваш мозг привык к тому, что в этой комнате вы засыпаете.

Но если у вас нет возможности выбрать другое помещение для практики, то ничего страшного не будет, в том, что вы будете медитировать в спальне. Это не критично, поверьте. Если по каким-то причинам вы не сможете найти подходящую обстановку для медитации, то это не повод отказываться от практики. Когда я только начал медитировать, я жил в Подмосковье и мне приходилось каждый день ездить в электричке на работу. Я занимался практикой по дороге и, несмотря на множество отвлекающих факторов, у меня получалось хоть как-то расслабляться.

Даже медитация посреди галдящей толпы способна дать какой-то эффект, поэтому не пренебрегайте ей, даже если у вас нет тихого места, где бы вы могли остаться наедине с собой. Такое место, конечно, желательно, но не так уж и обязательно.

Примите правильную позу
Не обязательно садиться в позу лотоса. Главное, чтобы спина была прямая, и вам было удобно. Спина не должна быть наклонена вперед или назад. Позвоночник должен образовывать прямой угол с поверхностью, на которой вы сидите. Другими словами, он должен перпендикулярно входить в ваш таз. Можете сесть на какой-нибудь стул, желательно не облокачиваться на его спинку. Ровное положение спины нужно для того, чтобы вам было легче дышать, и воздух лучше проходил через ваши легкие. Также это требуется для сохранения осознанности. Ведь медитация — это баланс на грани расслабления и внутреннего тонуса. Медитация — это не только техника расслабления, как думают многие. Это также метод наблюдения за своим умом, способ развития осознанности. А эти вещи требуют сохранения внимания, концентрации. Этому помогает прямая спина. Если вы сидите прямо, то шансы, что вы заснете во время медитации снижаются. (Поэтому я не советую медитировать лежа)

Что делать если спина сильно напрягается?


Во время позы с прямой спиной могут быть задействованы такие мышцы, которые обычно не используются в жизни. Поэтому спина может напрягаться. Это вопрос тренировки. Рекомендую для начала сесть на стул с прямой спиной и не облокачивать ее на спинку стула. Легкий дискомфорт лучше потерпеть, не акцентируя на нем внимание. Как только терпеть будет трудно, мягко отодвигаетесь назад и прислоняете спину к спинке стула, не нарушая прямое положение позвоночника.

С каждым новым сеансом практики вы будете все дольше и дольше сидеть с прямой спиной, не прислоняя ее ни к чему, так как ваши мышцы будут укрепляться со временем.

Расслабьте свое тело
Закройте глаза. Постарайтесь полностью расслабить ваше тело. Направьте ваше внимание в напряженные участки тела. Если у вас этого не получается, ничего страшного, оставьте все как есть.

Направьте ваше внимание на дыхание или мантру
Закройте глаза. Направьте свое внимание на дыхание или мантру. Когда вы замечаете, что начали о чем-то думать, просто спокойно возвращайте внимание на исходную точку (мантра, дыхание). Избегайте попыток интерпретации мыслей, эмоций, ощущений, желаний которые возникают внутри. Воспринимайте эти вещи, не вовлекаясь в них.

Абзац выше практически содержит исчерпывающую инструкцию по медитации для тех, кто только начал ей заниматься. Я попытался в нем максимально четко сформулировать суть того, что я понимаю под медитацией без всяких лишних вещей, чтобы ничего не усложнять и максимально донести смысл медитации для тех, кто о ней ничего не знает.

Но, эта инструкция нуждается в пояснениях.

Пока вы наблюдаете за дыханием, вы не можете при этом о чем-то думать одновременно (попробуйте). Поэтому, когда вы будете возвращать свое внимание к дыханию, мысли будут уходить сами собой. Но иногда, достигнув хорошей концентрации на дыхании (мантре), вы сможете наблюдать за мыслями со стороны, за тем, как они приходят и уходят, как они проплывают мимо вас, подобно облакам. И вам будет казаться, что вы не являетесь участником этого процесса, остаетесь в стороне.

Но такое происходит не сразу. Это уже следующий этап сосредоточения, который вы сможете достичь тогда, когда добьетесь хорошей концентрации. В начале скорее всего вы будете постоянно отвлекаться на мысли, и это нормально. Как только это заметите, просто возвращайте внимание к дыханию. Это все что от вас требуется, развивайте концентрацию.

Избавиться от мыслей бывает тяжело, так как мозг привык постоянно думать. Избавление от мыслей — это не цель медитации, как думают многие. Ваша задача просто спокойно наблюдать свое дыхание или концентрироваться на мантре.

Современный человек получает много информации каждый день: встречи, дела, заботы, интернет, новые впечатления. И его мозг не всегда успевает обработать эту информацию в условиях быстрого темпа жизни. Но во время медитации мозг ничем не занят, поэтому он начинает «переваривать» эту информацию и из-за этого вам приходят те мысли и эмоции, которым вы не уделили достаточно времени в течение дня. Нет ничего плохого, что эти мысли приходят.

Не нужно себя ругать мысленно за то, что у вас не получается расслабиться или избавиться от мыслей. Не нужно стараться сильно повлиять на то, как проходит медитация. Вы просто спокойно наблюдаете происходящее, не вмешиваясь в него. Пусть все идет своим чередом: не приходят мысли хорошо, приходят мысли тоже хорошо.

Займите положение отстраненного наблюдателя: не делайте никаких суждений относительно ваших мыслей. Не следует сравнивать свои ощущения с тем, как вы себя чувствовали во время другой медитации или с тем, как на ваш взгляд, вы должны себя чувствовать. Оставайтесь в настоящем моменте! Если ваше внимание отвлекается, то спокойно, без всяких мыслей переводите его вновь на исходную точку.
В общем, не надо думать: «нужно остановить мысли», «нужно расслабиться», «у меня не получается».

Если вы следуете этим рекомендациям во время практики, то для вас не будет существовать «правильных» или «неправильных» переживаний в состоянии медитации. Все что с вами будет происходить, будет «правильным», просто потому, что оно происходит и другого происходить не может. Медитация — это принятие существующего порядка вещей, принятие своего внутреннего мира, таким, какой он есть.

(Каждый может вспомнить свои бесплодные попытки заснуть. Если пытаться силой заставить себя заснуть и постоянно думать об этом («мне нужно заснуть», «я не могу заснуть — как ужасно»), то у вас ничего не выйдет. Но если вы просто расслабитесь и отпустите прочь желание как можно скорее погрузиться в сон, то через какое-то время вы спокойно заснете. То же самое происходит во время медитации. Отпустите ваши желания погрузиться в медитацию глубже, избавиться от мыслей, достичь какого-то особенного состояния. Пускай все происходит так, как происходит.)

Конечно, нельзя полностью сравнить медитацию со сном. Во время нее все-таки присутствует небольшая частичка усилия. Это возвращение внимания к исходной точке. Но это усилие без усилия. То есть оно очень легкое. Но при этом оно должно обладать мягкой настойчивостью, постоянно напоминая вам, о том, что ваше внимание ушло в сторону. Вы не должны расслабляться до той грани, когда вы абсолютно все бросаете на самотек. Маленькая часть вас должны пытаться сохранить осознанность и контроль за вниманием.

Это очень тонкий баланс между действием и бездействием, усилием и отсутствием воли, небольшим контролем и отсутствием контроля. Это сложно объяснить на словах. Но, если вы попробуете медитировать, то поймете то, о чем я говорю.

Теперь, в связи с большим количеством комментариев и вопросов, хотелось бы еще раз остановиться на одной вещи. Даже если вам не удается остановить, так называемый, «внутренний диалог» и вы все время о чем-то думаете во время медитации, то это вовсе не значит, что она проходит впустую! Все равно на вас отражается положительный эффект от медитации, оставьте все как есть, не пытайтесь соответствовать каким-то представлениям о медитации. Не получается очистить ум от мыслей? Ничего страшного!

Можно сказать, что медитация не получилась, только если вы вообще не медитировали!

Ваша цель, замечать, когда внимание начинает отвлекаться, а не избавляться от мыслей.

Поэтому люди, которые все время о чем-то думают во время практики, получают он нее пользу: они становятся более собранными и лучше контролируют свои мысли и желания, так как учатся удерживать внимание на себе. «Я опять думаю, нервничаю, злюсь, переживаю — это пора остановить». Если раньше эти чувства как будто проходили мимо вас, то практика поможет вам всегда их осознавать, а это очень важное умение. Со временем практики вы научитесь быть осознанными в любой момент вашей жизни, а не только во время медитации. Ваше внимание перестанет постоянно перескакивать с мысли на мысль, а ум станет более спокойным. Но не все сразу! Не переживайте, если концентрация не будет у вас получаться!

На чем нужно концентрироваться во время медитации?

- Концентрироваться на дыхании: вы либо просто следите за дыханием, направляете ваш внутренний взор на этот естественный аспект вашей жизнедеятельности, чувствуете как воздух проходит через ваши легкие и как он выходит обратно. Не нужно пытаться контролировать дыхание. Просто наблюдайте за ним. Оно должно быть естественным. Во время медитации дыхание может сильно замедляться, и вам будет казаться, что вы почти не дышите. Пускай вас это не пугает. Это нормально.
- Читать мысленно про себя мантру: вы произносите про себя повторяющиеся слова молитвы на санскрите. Я лично медитирую таким образом (Обновление 17.03.2014 — теперь я медитирую, концентрируясь на дыхании. Я считаю этот способ лучше концентрации на мантре. Почему, напишу ниже). Лично для меня мантра не является священным текстом, это просто повторяющаяся фраза, которая помогает мне удерживать внимание и расслабляться. Про индийские мантры для медитации можете почитать по ссылке. Не обязательно читать именно индийскую мантру, можете использовать молитву на любом языке.
- Техники визуализации: вы представляете разные образы: как абстрактные, вроде разноцветного огня(Медитация огня), так и вполне конкретные, например, вы можете себя поместить в воображаемую обстановку(Лечебный цигун), внутри которой вы буду чувствовать покой и умиротворение.
Если вы не знаете, какой из этих видов практики использовать, то почитайте мою статью, какую технику медитации выбрать для себя или же медитируйте, концентрируясь на дыхании, как это делаю я. Я думаю, что не так уж важно, какую медитацию вы выберете, так как в основе каждой из них, лежит один и тот же принцип.

Хотя я считаю, что во время медитации в голове должно быть как можно меньше информации, чтобы дать вам возможность наблюдать. Мантра и картинка, которую вы визуализируете – это тоже информация. Несмотря на то, что слова на Санскрите помогают концентрироваться, они немножко отвлекают вас от наблюдения и занимают ваш ум информацией.

Поэтому я предпочитаю концентрироваться на дыхании.

Что значит, концентрировать на дыхании?

В связи с большим количеством вопросов хочу пояснить этот момент. Концентрироваться на дыхании значит фокусировать свое внимание на ощущениях в теле, связанных с дыханием: раскрытие и закрытие легких, движение диафрагмы, увеличение и уменьшение живота, движение воздуха в районе ноздрей. Концентрироваться на дыхании НЕ значит представлять, как воздух насыщает ваши клетки кислородом, визуализировать то, как он распределяется по каналам и т.д. Ваша задача наблюдать то, что есть, ваши ощущения в теле, ничего не добавляя к этому!

Следующий вопрос, на чем именно концентрироваться? На ощущениях в животе или в ноздрях? Или следует наблюдать ощущения на всей продолжительности движения воздуха от ноздрей до живота? Все эти методики правильные. Поэкспериментируйте с техникой и посмотрите, концентрация на каком именно участке дыхания помогает вам лучше сосредоточиться, расслабиться и достичь осознанности и ясности (в противоположность сонливости). Общий совет звучит так: если ваша главная проблема — это ум, который постоянно отвлекается во время практики, то концентрируйтесь на области живота. Наблюдайте, как он поднимается и опадает, какие ощущения присутствуют между вдохом и выдохом. Некоторые учителя считают, что наблюдение именно этих ощущений «заземляют» ваш ум. Но если ваша проблема — это скорее сонливость, вялость во время практики, тогда вам лучше концентрироваться на ощущениях в ноздрях. Следите, как воздух проходит через ноздри, какие присутствуют ощущения между верхней губой и ноздрями, как различается температура воздуха на вдохе и воздуха на выдохе. Также, если сонливость не уходит, можете немного приоткрыть глаза. Но эти виды концентрации могут работать по-разному для разных людей, поэтому проверьте сами, что вам больше подходит.

И, конечно же, напоминаю, что не следует контролировать дыхание. Знаю, сделать это очень сложно, так как дыхание — это та вещь, которую очень легко контролировать. Но с практикой это начнет получаться. Просто следите за дыханием, оставьте его таким, какое оно есть.

7 советов медитирующим
В заключение хотелось бы дать несколько важных советов, тем кто хочет начать медитировать.

Не ждите мгновенного результата! Эффект от медитации приходит не сразу. Мне потребовалось полгода, чтобы почувствовать ощутимое действие от практики, но для вас может пройти меньше времени. Никто не может стать гуру за несколько сеансов. Эффективная медитация требует терпения и привычки. Не запускайте занятия, если у вас что-то не получается или вы не добились ожидаемого эффекта. Конечно, чтобы достичь чего-то ощутимого, требуется время. Но, тем не менее, какие-то аспекты действия медитации могут стать заметны уже сразу. Но это от человека к человеку: у всех по-разному. Не расстраивайтесь если ничего не почувствуете и продолжайте медитировать! Практика не принесет большого результата, если вы не будете работать над собой. Медитация — это, в определенном смысле, инструмент, который помогает вам в работе над собой. Не следует смотреть на практику только как на панацею. Не надо думать, что эффект придет к вам сразу, если вы будете медитировать. Анализируйте себя, применяйте навыки полученные во время практики к жизни, сохраняйте осознанность, попытайтесь понять, чему вас научила медитация и тогда результат не заставит себя ждать.
Во время сеанса не стоит напрягаться и лезть из кожи вон, чтобы перестать думать. Не следует постоянно думать о том, чтобы не думать. Не стоит зацикливаться на том, что у вас что-то получается. Успокойтесь. Пусть все идет само собой.
Лучше не медитировать перед сном. Старайтесь заниматься медитацией не менее чем за несколько часов до отхода ко сну. Медитация дает заряд бодрости и сил, после которого бывает тяжело заснуть.
Обратите внимание на то, насколько вы лучше чувствуете себя в те дни, когда вы медитируете. Со временем вы станете замечать, что ваше настроение становится более приподнятым после медитации, вам легче концентрироваться и в целом вы стали более расслабленным и уверенным в себе. Сравните это с теми днями, когда вы не медитируете. Это придет по мере практики и будет мотивировать вас заниматься дальше.
Лучше не засыпать во время сеанса. Для этого нужно держать спину ровно. Но, даже если вы заснете, то в этом не будет ничего страшного. По мнению Свами Веды Бхарати, гималайского учителя медитации, даже сон во время сеанса будет полезным для вас в плане медитативного эффекта.
Не следует плотно кушать до и сразу после сеанса. Это потому что во время и после медитации замедляется обмен веществ, что препятствует перевариванию пищи. Также, во время практики, процессы усвоения еды будут мешать вам сконцентрироваться. А если вы голодны, то, перед тем как медитировать, можно съесть чего-нибудь легкое, чтобы мысли о еде вас не отвлекали.
Сначала может стать хуже. Если вы страдаете депрессиями или другими психическими недугами, вроде панических атак(как избавиться от панических атак) и решили использовать медитацию в качестве упражнения, которое поможет вам преодолеть эти состояния, то знайте, что это действительно очень эффективная техника по выходу из депрессий, борьбы с нервозностью(как перестать нервничать) и т.д.
Благодаря медитации я избавился от панических атак, тревожности, чувствительности и плохого настроения. Но известно, что эти недуги могут на время усилятся. У меня так было. Но это не страшно. Ухудшение состояния было кратковременным. И, через какое-то время все совсем прошло. Кто-то говорит, плохое состояние поначалу может быть связано с тем, что выходит негатив. Так это или нет, я не знаю, но факт остается на лицо и пусть вас это не пугает. Предупрежден — значит вооружен.
Знайте о побочных эффектах практики! Читайте статью вред и опасность медитации.
Теперь, пожалуй, все. Напоследок пожелаю вам успехов. Надеюсь эта статья помогла вам разобраться с тем, как правильно медитировать, и поспособствовала тому, чтобы вы занялись этой во всех отношениях полезной практикой. Не откладывайте и начните прямо сегодня.

Обновление 06.09.2013. Уважаемые читатели, с этого дня я перестаю отвечать на комментарии из серии: «я медитирую месяц и у меня не получается сосредоточиться, что я делаю неправильно?» или «когда медитация подействует? все ли я делаю правильно?»

На всякий случай поясню еще раз. Возможно это я не очень ясно сформулировал в своей статье. Если у вас не получается сосредоточиться во время медитации — это нормально! Я медитирую три года и у мне до сих пор не удается освободиться от мыслей на долгое время. Я все время о чем-то думаю. Но то, что, несмотря на это медитация принесла мне огромную пользу. Я думаю, в этом может убедиться каждый, кто прочитает хотя бы несколько статей на этом блоге.

Смысл медитации состоит не в том, чтобы отключить мысли. Это очень сложно сделать любому современному человеку, который живет в современном городе и который только недавно начал заниматься практикой. Отключить внутренний диалог — очень сложная задача, она требует очень долгой и усиленной практики.

Медитация — это не просто процесс, во время которого каким-то чудом восстанавливается ваше тело и успокаивается ум. Это тоже происходит. Но медитация это также осознанная работа над собой. Вы учитесь контролировать свои мысли и переживания, наблюдать за ними со стороны, не вовлекаясь в них. И это нормально, что очередная мысль или эмоция отвлекает вас от мантры или наблюдения за дыханием. Ваша задача в это время мягко перевести внимание обратно.

И чем чаще вас отвлекают мысли, чем чаще вы это замечаете и чем чаще вы уводите от них внимание, тем лучше у вас это получается делать в реальной жизни. Тем меньше вы отождествляете себя со своими эмоциями и тем лучше вам удается их останавливать. Поэтому, с определенной стороны, мысли во время медитации — это даже хорошо.

Во время медитации расслабьтесь, не нужно никак реагировать (досадой, или мыслью что не получается) на появление мыслей. Просто спокойно и равнодушно концентрируйтесь на мантре или дыхании. Мысли приходят — ну и пусть.

Отзывы читателей о медитации можете почитать здесь. Если у вас какие-то вопросы по медитации, прежде чем задавать их, пожалуйста убедитесь, что ответа нет здесь или в статье 17 мифов о медитации.

Рекомендуемая литература и курсы по медитации
Так как мне часто задают этот вопрос, то поделюсь здесь рекомендациями о литературе о медитации.

Книги:

Что касается книг по медитации, то почти все книги, которые я читал, были на английском. Их не составит труда купить в интернете в электронном виде или заказать бумажную книгу. Возможно вы найдете их на русском языке. Как только прочитаю что-то интересное и стоящее на русском, помещу сюда.

Gen Lamrimpa — Calming the Mind — Отличная, очень практическая книга по технике медитации «Шамата» (концентрация на ощущещниях в теле, возникающих при дыхании) от тибетского учителя Гена Ламримпа. Очень хорошо затрагивает вопросы концентрации и управления вниманием. Эта книга помогла мне сильно улучшить свою концентрацию во время практики.
Allan Wallace — Attention Revolution — Мировой бестселлер, который рекомендуют уважаемые школы медитации.
Allan Wallace — Minding Closely — Более объемная книга, в которой очень много как практики, так и теории. Очень доступно и интересно освещает массу различных техник медитации из буддистского канона. Автор имеет не только обширные знания в медитации (долгое время он был монахом), но и обширную эрудицию в других областях, так как обладает ученой степенью в физике и в истории науки. Так что в этой книге вы прочитаете не только о медитации, но и о кризисе современной западной науки в области изучения человеческого ума и сознания.
источник:http://nperov.ru/meditaciya/kak-nauchitsya-meditacii/
scrin
(ru) Как правильно медитировать: 5 ступеней
(ro) 5 beneficii necunoscute pe care le ofera busuiocul sanatatii tale


Busuiocul ne insoteste in viata in cele mai importante momente si are grija de sanatatea noastra asa cum nici nu ne imaginam.

5 beneficii necunoscute pe care le are busuiocul pentru tine:

1. ANTISEPTIC RESPIRATOR
Busuiocul poate fi folosit cu incredere pentru inflamatiile cailor respiratorii. Planta are rol de antiseptic respirator, antiseptic, antitusiv si bronhidalatator. Ceaiul de busuioc, de pilda, este un tonic general si ajuta la refacerea sistemului imunitar afectat de virusii si infectiile ce au pus stapanire pe caile respiratorii.

2. ADJUVANT IN PROBLEMELE CU FICATUL
Busuiocul este una dintre plantele cu cele mai cunoscute proprietati dezifenctante. Detoxifiaza ficatul datorita substantelor cetonice care se regasesc in frunzele acestei plante aromate.
Substantele cetonice au o actiune directa asupra celulelor hepatice. Se creeaza reactii biochimice in lant in organism, iar asta duce la producerea rapida a unor enzime necesare bunein functionari a ficatului.

3. MENTINE GREUTATEA CORPORALA
Daca vrei echilibru privind masa ta corporala, consuma cat mai mult busuioc. Nu de alta, dar elimina toxinele culese din carnea prajita, cartofi prajiti, o serie de coloranti chimici si grasimi.

4. SCAPI DE FEBRA
Cu frunzele de busuioc poti sa ii spui „Pa” febrei tale. Busuiocul poate fi consumat sub forma de suc, ceai sau decoct pentru ameliorarea febrei si reducerea simptomelor enervante ale racelii.

5. SCAPI DE DURERILE DE CAP
Busuiocul inlatura stresul si ajuta persoanele depresive. Acesta te scapa de durerile de cap sub forma decoctului de frunze de busuioc.

Daca le amesteci cu pasta de santal vei realiza cel mai mare inamic al problemelor care iti afecteaza sistemul nervos. In plus, busuiocul este recomandat de medici si ca remediu de relaxare si este o arma imbatabila impotriva anxietatii.
scrin
(ro) 5 beneficii necunoscute pe care le ofera busuiocul sanatatii tale